Aitab jalgsi käimisest,
õpi autod juhtima!

Vaata ka

Partnerid

.

Teenused ja hinnad

B-kategooria autojuhtide kursused

Algastme koolitus koosneb teooriakursuset – 29 akadeemilist tundi 45 min ( teooria koolisisene eksam ) ja 21 õppesõidukorrast 45 min ( sõdu koolisisene eksam ). Liiklusteooria loengud ning õppesõidu tunnid toimuvad vaheldumisi. Enne esimest õppesõidukorda õpilasele väljastatakse õpingukaart kuhu instruktor märgib iga toimunud tunni aja ning kuupäeva. Õpingukaart tõendab mootorsõiduki juhtimisõigust sõidutundidel. Juhul, kui kohustuslikest õppesõidutundidest ei piisa iseseisvaks liiklemiseks vajaliku vilumuse saavutamiseks, on võimalik võtta lisatunde. Eelnevalt kokkulepitud sõidutunnile mitteilmumisest tuleb teatada vähemalt 1 päev enne tunni toimumist, vastasel juhul tuleb sõitmata jäänud korra eest ikkagi tasuda. Kohustuslikud õppesõidutunnid peavad olema sõidetud enne teooriakursuse lõppu.
Tasuda saab nii sularahas kui ka ülekandega Swedbank  a/a 221046863899
Maksekorralduse koostamisel märkida saaja nimeks OÜ VIVAT, selgitusse õpilase ees- ja perekonnanimi.

Sõidukijuhtimise lisatunnid

Sõidukijuhtimise lisatunnid ( 45 min) - 18/20 EUR

Esmaabi kursus,arstlik komisjon

Kohustuslik esmaabikursus ( 16 tundi ) - 35 EUR

Lõppastmekoolitus- 150 EUR

Lõppastmekoolitus

Lõpptasemekoolitus on oluline läbida kahe aasta jooksul alates esmaste juhilubade kättesaamisest.

“Libedasõidukoolitus” koosneb kahest osast: teooriast ja praktikast.

Harjutuste läbi tegemiseks õppeplatsil võib kasutada niie oma autot kui ka autokooli autot.

“Libedasõidukoolitus“ kursuse kahe aasta jooksul mitte läbimise korral, ei ole võimalik vahetada esmaseid juhilubasid juhilubade vastu.

Vajalikud dokumendid:

 Autokooli tunnistus.
 
 

Riigilõiv
Autoregistris sooritatava eksami riigilõiv - 89,48 eur
Lehekülje loomine — Anero Design